1.   vel zn. 'huid; blad papier'
Onl. fel 'vlies' in Nitherstigon sal also regan an uelli 'hij zal neerdalen als de regen op een vlies' [10e eeuw; W.Ps.]; mnl. vel 'huid van mensen en dieren, gestroopte huid' [1240; Bern.], vel te droghene '(gestroopte) huid te drogen' [1280; VMNW], van swarten hare es sijn vel 'zijn huid is zwart behaard' [1287; VMNW], iiij d van enen forsine velle 'vier penningen voor een vel perkament' [1286; VMNW], dat de heileghen opt kalfvel ghescreven hebben 'wat de heiligen op het kalfsvel geschreven hebben' [1380-1400; MNW-P]; vnnl. een vel papiers heel vol gescreven [1568; iWNT], vel van parckement 'een vel perkament' [1573; Thes.].
Os. fel (mnd. vel); ohd. fel (nhd. Fell); ofri. fel (nfri. fel); oe. fell (ne. fell); on. fjall ; ozw. fjæl 'schub' (nzw. fjäll); got. (in samenstellingen) fill; alle 'huid', < pgm. *fella- < *felna-. Daarnaast staat pgm. *felmōn-, waaruit oe. (ǣg)felma 'eierschaal'; en pgm. *felminja-, waaruit: ofri. filmene 'huid'; oe. filmen 'membraan, vlies, huid' (ne. film, zie film).
Verwant met: Latijn pellis 'huid, vel, pels', zie pellen en pels; Grieks pélma 'voetzool'; Litouws plėnė̃ 'huid'; < pie. *pelni-, *pelno-, *pelmo-. Afgeleid van de wortel *pel- (IEW 803), waaruit: Grieks pélas 'huid'.
De betekenis 'blad van papier' is ontstaan door betekenisuitbreiding van vel in de betekenis 'dierenhuid die zodanig was bewerkt dat erop kon worden geschreven'.
Fries: fel 'huid'


  naar boven