1.   buis 3 zn. 'vissersvaartuig'
categorie:
leenwoord
Mnl. buse 'soort schip' [1407-32; MNW], buys(s)e; vnnl. buyse, buse, ook in de samenstelling buyssescip 'haringbuis' [1513; MNHWS].
Evenals mnd. butze, buse en mhd. butze 'schip' ontleend aan middeleeuws Latijn buscia 'vrachtschip' [1192], buza [1200], buccia [1477], eventueel via Oudfrans buce, busse 'zeilschip voor vrachttransport' dat teruggaat op hetzelfde middeleeuws-Latijnse woord. De verdere herkomst van het woord is onbekend.
De haringvloot bestond vroeger hoofdzakelijk uit houten buizen. In de 14e eeuw waren dat nog kleine open schepen, maar in 1416 werd de eerste grote haringbuis gebouwd in Enkhuizen. In Vlaardingen voer de vloot vroeger op 15 juni uit. De zondag daarvoor werd het buisgebed gebeden en zong men de buiszang. Op 15 juni was het dan buisjesdag.


  naar boven