1.   sjofel bn. 'armoedig'
categorie:
leenwoord
Nnl. schofel, sjofel 'armzalig, armoedig' in De onderneming viel zoo schofel uit, dat ... 'had zo'n armzalig resultaat, dat' [1803; WNT kostganger], sober, schofel was toen mijn profijt [1828; Nagel], zijn plunje, Schofel als ze was [1843; WNT], sjofel geklofd 'armoedig gekleed' [1858; WNT Aanv. jat], haar sjofele plunje [1882; Groene Amsterdammer].
Ontleend aan Duits schofel 'pover, schamel, vrekkig' [1781; Kluge], eerst gebruikt in studententaal, nog eerder in boeventaal; dat woord is zelf ontleend aan Jiddisch sjofel 'gering, nederig, slecht' < Hebreeuws šāfāl 'nederig, laag, gering'.
Literatuur: G.H. Nagel (1828), Schetsen uit mijne Javaansche Portefeuille, Amsterdam, 115
Fries: sjofel


  naar boven