1.   reggae zn. 'Jamaicaanse popmuziek'
categorie:
leenwoord, etymologie in brontaal onbekend
Nnl. reggae 'Westindische popmuziek' in een zeldzame combinatie van calypso en reggae [1977; Soester Courant], reggae met Nederlandse teksten [1983; Reinsma 1984], reggae, muzieksoort die op Jamaica is ontstaan [1984; Reinsma 1984].
Ontleend aan Engels reggae, reggay 'Jamaicaanse muziek en dans' [1968; OED]. Verdere herkomst niet duidelijk. Wrsch. is er verband met Jamaicaans-Engels rege-rege, 'rel, ruzie, protest' [1967; OED3], een variant van raga-raga 'id.', letterlijk 'vodden, lompen, voddige kleding'; raga-raga is een reduplicerende vorm van Engels rag 'vod, lomp, oude lap', dat verwant is met ruig 'borstelig' en rooien 'uit de grond trekken, ontwortelen'.
Fries: reggae


  naar boven