1.   koppig bn. 'eigenzinnig, obstinaat'
categorie:
leenvertaling
Vnnl. zy zijn koppich als s' Paus muyl esels 'zij zijn zo koppig als de muilezels van de paus' [1601; WNT], koppigh, hoofdigh 'eigenzinnig' [1650; Hofman capricieux].
Leenvertaling van Frans têtu 'koppig', uit ouder testu 'id.' [1284; Rey], overdrachtelijke betekenis naast 'met een groot hoofd' [1237; Rey] (Nieuwfrans têtu), afgeleid van teste 'hoofd' (Nieuwfrans tête), zie test 1.
Een ander, maar verouderd woord met dezelfde betekenis en op dezelfde manier gevormd, is hoofdig bij hoofd.
Literatuur: F. de Tollenaere (2002) "Etymologica: Paling, Koppig", in: TNTL 119, 349-356
Fries: koppich


  naar boven