1.   gouache zn. '(kunstwerk geschilderd met) dekkende waterverf'
categorie:
leenwoord
Nnl. eerst in de Franse verbinding à la gouache 'met dekkende waterverf': in à la Gouache geschildert [1782; WNT Aanv.], ook in de Italiaanse vorm guazzo: schilderwerk à guazzo "soort van schilderijen met gegomde waterverwen, die lang hare frissche kleur behouden, zonder vernis te behoeven" [1824; Weiland], dan als ingeburgerde term gouache 'het schilderen met dekkende waterverf' [1847; Kramers], gouache schilderkunst [1896; Woordenschat], ook bij overdracht 'kunstwerk vervaardigd met dekkende waterverf' in tekeningen ... met forsche contouren en krachtige lichtcontrasten,... min of meer als gouache behandeld [1915; Groene Amsterdammer], de in waterverf uitgevoerde aquarel en de ondoorzichtige ... gouache [1937; WNT Supp. aquarel].
Via Frans gouache 'dekkende waterverf' [1746; Rey] en bij overdracht 'kunstwerk in deze verf' [1757; Rey], ontleend aan Italiaans a guazzo 'geschilderd met niet-doorzichtige waterverf' [voor 1554; DEDLI]; guazzo betekent letterlijk 'ondergelopen terrein, modderig gebied, moeras' [1300-13; DEDLI], < Latijn aquātio 'plaats waar zich water bevindt', eerder al 'het waterhalen', een afleiding van aqua 'water', zie aquarel.
Fries: guâsje


  naar boven