1.   aquarel zn. 'waterverfschilderij'
categorie:
leenwoord
Nnl. aquarella, aquarel "het schilderen met waterverw, waarbij men het wit papier in de lichte plaatsen laat doorschijnen" [1832; Weiland], aquarel [1881; WNT].
Via Frans aquarelle 'id.' [1791; Rey] ontleend aan Italiaans acquarella 'id.', met verkleiningsachtervoegsel gevormd bij acqua 'water' < Latijn aqua 'water', zie a.
â—† aquarelleren ww. 'een aquarel maken'. Nnl. aquarelleeren 'id.' [1919; WNT]. Afleiding van aquarel.
Fries: akwarel


  naar boven