1.   kont zn. 'achterwerk'
categorie:
waarschijnlijk substraatwoord
Mnl. conte 'vrouwelijk geslachtsdeel' in die gegaden ... entie conte 'de mannelijke en vrouwelijke geslachtsdelen' [1351; MNW-P]; vnnl. kont in de vloy, ... die op u hont (lees: kont) gheseten het 'de vlo die op uw schaamdeel gezeten heeft' [1617; WNT], jouw susters cont [1623; WNT], 'achterwerk' in zyn kont [1748; WNT], ik schopje allebei voor je k[ont] [ca. 1785; WNT].
Mnd. kunte; ofri. kunte (nfri. kont, kûnt); me. cunte (ne. cunt); on. kunta (ontleend aan het mnd.; nzw. dial. kunta); alle 'vrouwelijk geslachtsdeel'; < pgm. *kuntō-. Genasaleerde variant van het mogelijke substraatwoord kuit 1 en kut.
De oorspr. betekenis 'vrouwelijk geslachtsdeel' is in de standaardtaal reeds lang verouderd, maar komt nog voor in enkele dialecten. De betekenisontwikkeling van 'geslachtsdeel' naar 'achterwerk' is zuiver Nederlands.
Fries: kont, kûnt


  naar boven