1.   link 2 bn. 'leep; gevaarlijk'
categorie:
waarschijnlijk substraatwoord
Nnl. link (Bargoens) "slecht, kwaad, hard" [1840; Moormann], ook "niet pluis, gevaarlijk" in het is er veel te link geworden [1906; Boeventaal].
Wrsch. hetzelfde woord als mnl. linc 'linker', zie links. Gezien de late attestatie van de huidige betekenis is het woord misschien indirect ontstaan als terugvorming uit vnnl. lincker 'bedrieger, schelm' [1622; WNT linker I], dat een afleiding van linc 'links' is. Linkshandigheid werd als minderwaardige eigenschap en afwijking van de norm beschouwd. Zie ook verlinken.
Fries: -


  naar boven