1.   but zn. 'mikpunt, doel'
categorie:
leenwoord
Vnnl. but 'doel' [1684; WNT rencontreeren]; nnl. bût 'doel, oogmerk' [1774; WNT zooveel], but 'id.' [1790; WNT relief I]. Als term in sport en spel meestal buut.
Ontleend aan Frans but 'doel', eerder al 'grens, meet' [1245; Rey], waarvan de herkomst niet geheel duidelijk is. Mogelijk gaat het terug op Frankisch *but 'stronk, houtblok' (verwant met het bn. bot), maar omdat but eerst verschijnt in Normandisch gebied moet met Rey eerder worden aangenomen dat het ontleend is aan de Oudnoordse vorm bútr 'houtblok'; hierop wijst ook de lange klinker in het Frans. Invloed van Frans bout 'eind, top, punt' en butte 'te bereiken plaats' is niet denkbeeldig.


  naar boven