1.   lallen ww. 'onduidelijk praten'
categorie:
klankwoord
Vnnl. met sijnen jonghen kinderkens lallen 'met zijn jonge kindertjes brabbelen' [ca. 1580; WNT], by den dranck ... lallen 'door de drank lallen' [ca. 1626; WNT].
Een klanknabootsend of klankexpressief woord, vergelijkbaar met lullen 'kletsen' en mnl./vnnl. lollen 'prevelen'.
Nhd. lallen; nzw. lalla.
Fries: -


  naar boven