1.   doorluchtig bn. 'verheven'
categorie:
leenvertaling, geleed woord
Mnl. doerlichtegh 'verheven' [1290; Stall. I, 363], duerlichtighe 'verheven' [1400-50; MNW], doreluchtich [1477; Teuth.], ook dorelichtich, doreluchtig 'verheven, oprecht, inzicht hebbend'; vnnl. deurluchtigh 'illuster, verheven' [1599; Kil.].
Leenvertaling van Latijn perillustris 'zeer opvallend', waarbij Latijn per- 'door ... heen' is vertaald met door- en het bn. illustris, inlustris 'in het licht, lichtend, helder', als afleiding van Latijn lux 'licht' is herkend.
Het woord kon ook de betekenis 'doorzichtig' hebben, bijv. vnnl. nopen ende doorluchtigh 'open en doorzichtig' [1570; Stall.].
Fries: trochloftich


  naar boven