1.   korps zn. 'afdeling personen met dezelfde functie'
categorie:
leenwoord
Mnl. '(lichaam van een) gemeente' in die buerchmeester van den corpse van Brueghe [1305; MNW]; vnnl. het corps vanden Pr. v. Waldeck 'de legermacht van de Prins van Waldeck' [1690; WNT]; nnl. het Corps der Casselryen 'de groep der kasteel-heerlijkheden' [1722; WNT rekening].
Ontleend aan Frans corps 'lichaam, groep', zie corps.
Fries: korps


  naar boven