1.   slogan zn. 'slagzin'
Nnl. slogan 'slag- of krijgskreet' [1863; Kramers], 'slagzin' in één opeenstapeling van afgezaagde politieke slogans [1921; Leeuwarder Courant].
Ontleend aan Engels slogan 'leus' [1704; OED], eerder al 'oorlogskreet' [1513; OED]. Afgeleid van Schots-Engels slogorne 'strijdkreet', van Gaelic sluagh-ghairm 'strijdkreet van Schotse of Ierse clans', een samenstelling van sluagh 'leger' en gairm 'kreet'.
Gaelic sluagh is verwant met: Oudiers slúag, slōg 'leger; menigte'; Litouws slaugà 'dienst'; Russisch slugá 'dienaar'; < pie. *slóughos 'dienaar' (IEW 965). Gairm is mogelijk verwant met kermen.
Fries: slogan


  naar boven