1.   lynx zn. 'katachtig roofdier (Lynx lynx)'
categorie:
leenwoord
Mnl. eerst het Latijnse woord linx "ein dir" [1240; Bern.], dan linx 'viervoetig roofdier' in linx siet clare 'de lynx ziet scherper (dan de mens)' [1287; VMNW]; vnnl. lincx 'katachtige' [1637; WNT los II].
Ontleend aan Latijn lynx 'lynx', dat ontleend is aan Grieks lúnx 'id.'.
Grieks lúnx is verwant met pgm. *luhsu- 'lynx', waaruit: mnl. los 'lynx' [1479; MNW] (nnl. los is verouderd); os. lohs; ohd. luhs (nhd. Luchs); oe. lox. Daarnaast staat de vorm pgm. *luha- of *lunha- (ozw. (nzw. lo(djur)). Het Griekse woord is tevens verwant met: Litouws lūšis 'lynx'; Oudkerkslavisch rysĭ 'id.' (met wisseling r/l, zie kalf); Oudiers lug 'held'; Armeens lusanunk' (mv.) 'lynxen'. Traditioneel voert men deze woorden terug op de wortel pie. *leuk- 'helder; schijnen', zie licht 1, vanwege de scherpte van het zicht van de lynx. De lange -u- in het Baltisch en de nasaal in het Grieks en het Baltisch kunnen dan echter niet verklaard worden, evenmin als de nasaal in sommige van de verwante woorden (Grieks, Litouws, misschien Oudzweeds). Wrsch. zijn al deze Europese woorden voor dit inheemse dier ontleend aan een voor-Indo-Europese substraattaal.
Fries: lynks


  naar boven