1.   ba 3 zn. 'geen woord, niets'
categorie:
klankwoord
Mnl. in bijv. Jhesus ne antwoorde ba no bu 'Jesus antwoordde geen enkel woord' [1285; CG II, Rijmb.]; vnnl. boe noch ba [1622; WNT], noch ba noch boe [1671; WNT]; nnl. zonder boe of ba [19e eeuw; WNT].
De brabbelwoorden boe en ba zijn willekeurig gearticuleerde klanken. Tegenwoordig heeft de uitdrukking een wat geringschattende connotatie, maar in het Middelnederlands kon ze kennelijk zonder bezwaar gebruikt worden in bijbelse taal.
Nhd. weder buh noch bah sagen; nfri. boe noch ba, boe of ba; me. bow ne be [1330; Johnson] (ne. verouderd say neither buff nor baff).
Literatuur: D. Johnson (1992) '"The Dwerff seyd neyther bow ne be": Ne bu ne ba and Sir Degaré, Line 703', in: Neuphilologische Mitteilungen XCIII, 121-123; Reinsma 1998
Fries: ba


  naar boven