1.   bestand 1 bn. 'opgewassen (tegen)'
categorie:
geleed woord
Vnnl. bestaent 'in staat' [1677; WNT]; nnl. bestant 'opgewassen tegen' [1731-35; WNT].
Ontwikkeld uit mnl. bi stande 'in staat', zie stand 1, of afgeleid van het Middelnederlandse werkwoord bestaen 'bestand zijn tegen', zie bestaan.
Fries: bestân, bestand.


  naar boven