1.   slechtvalk zn. 'roofvogel (Falco peregrinus)'
Vnnl. slechtevalk 'slechtvalk' in Den Valck diemen anders den Slechtenvalck noemt verschilt vanden Geervalck 'de valk die men ook wel slechtvalk noemt onderscheidt zich van de geervalk' [1636; Jacht-Bedrijff, 88], slechtvalk [1858; Vogels].
Samenstelling van het bn. slecht in de betekenis 'gewoon, eenvoudig' en valk. De slechtvalk komt in geheel Europa voor en was de meest door valkeniers gebruikte valkensoort. Hij heeft ook een tijd de wetenschappelijke naam Falco communis 'gewone valk' gehad.
Fries: sljochtfalk


  naar boven