1.   naald zn. 'naaistift; naaldvormig voorwerp'
categorie:
geleed woord
Onl. als eerste lid in Nadelwich 'Naaldwijk (Zuid-Holland)' [1156, kopie begin 13e eeuw; Künzel], Naltwic 'id.' [1198; Künzel]; mnl. nalde 'naald' [1240; Bern.], naelde in eere naelden oghen 'het oog van een naald' [1285; CG II].
Os. nāthla (mnd. nālde); ohd. nādala, nālda (nhd. Nadel); ofri. nēdle, nēlde (nfri. niddel); oe. nǣdl (ne. needle); on. nál (nzw. nål); got. nēþla; < pgm. *nēþlō-. In aantal vormen trad metathese -dl- > -ld- op. Ontleend aan het Proto-Germaans is Fins niekla 'naald'.
Verwant met: Iers snāthat 'naald'; < pie. *nē-tlā-, *neh1-tleh2-, afleiding van de wortel van naaien.
Fries: nudle


  naar boven