1.   slagzij zn. 'het overzijds hellen'
categorie:
geleed woord
Vnnl. maakende een zeer groote slagzy over stuurboord [1687; iWNT].
Samenstelling van slag in de specifieke betekenis 'lijzijde van een schip', zoals in Slagh van 't schip "de zijde van het schip aen ly" [1671; iWNT slag]), en zij(de). Deze betekenis van slag hangt samen met slaan in de betekenis 'omslaan, neervallen'.
Fries: -


  naar boven