1.   nauwelijks bn. 'amper, met moeite'
categorie:
geleed woord
Mnl. nauweleke 'nauwlettend, nauwgezet' [1240; Bern.], nauwelike 'krap, met moeite' in Dat (lees Dar) si nauwelike ... Bi leueden cume .xxx. daghe 'waar ze met moeite amper 30 dagen van konden leven' [1285; VMNW]; vnnl. nauwelijcs 'krap, met moeite, amper' in dat zy nauwelijcx de cost gecrighen en moghen 'dat ze nauwelijks erin slagen de kost te verdienen' [1512; MNW nauwelike], nauwelicks 'met moeite' [1573; Thes.].
Afleiding van nauw met het achtervoegsel -lijk en bijwoordelijke -s.
Fries: -


  naar boven