1.   abject bn. 'uiterst verwerpelijk'
categorie:
leenwoord
Nnl. abject 'id.' [1824; Weiland].
Ontleend aan Frans abject [1470] < Latijn abiectus 'verworpen', verl.deelw. van abicere 'wegwerpen', gevormd uit ab- en iacere 'werpen' (zie ook ejaculeren).
Fries: abjekt


  naar boven