1.   secretaire zn. 'schrijfmeubel'
categorie:
leenwoord
Nnl. secretaire 'schrijfmeubel, kast met een schrijfklep, waarachter laatjes en (soms, geheime) vakjes zitten' in Zy liggen in de binnenste verdeeling myner Secretaire '... in het binnenste gedeelte...' [1785; WNT binnenst].
Ontleend aan Frans secrétaire 'schrijfmeubel' [1745; Rey], eerder al 'geheime plek, geheim vertrek' [1180; Rey], ontleend aan Laatlatijn secretarium 'geheime plek, geheim vertrek; sacristie, tabernakel' [4e eeuw; Rey], afgeleid van sēcrētum 'het geheime, verborgene, afgezonderde', zie secreet 1.
Fries: sekretêre


  naar boven