1.   schuur zn. 'eenvoudige berging'
Onl. skūra 'schuur' in toponiemen, o.a. Cumbingascura (met een bewonersaanduiding als eerste lid) [794, kopie 941; Künzel, 214], Scuren (plaats bij Hoensbroek, Limburg NL) [1106, kopie 1157; Gysseling 1960]; mnl. scure 'eenvoudige opslagplaats' [1240; Bern.]; vnnl. schuur [1640; WNT zuur I].
Os. skūr (mnd. schūr, ontleend als mhd. schūr > nhd. gewest. Schauer), mnd. schure, schüre; ohd. sciura, scūra (nhd. gewest. Scheuer); ofri. skūre (nfri. skuorre); nde./nno. skur; alle 'afdak, schuur, eenvoudige bergplaats e.d.', < pgm. *skūra- (m./o.), *skūrō- (v.), *skūrijō- (v.). Ook reeds vroeg als middeleeuws Latijn scuria 'schuur; stal' [8e eeuw; Niermeyer], ook in het Nederlandstalige gebied: scuria cum animalibus 'stal met dieren' [8e eeuw; LS]. Etymologisch te scheiden van pgm. *skūra- (m.) 'bui', waaruit o.a. nhd. Schauer, ne. shower en on. skúr (nzw. skur).
Wrsch. een uitbreiding pie. *skuH-ro- van de wortel *(s)keuH- 'bedekken, omhullen' (IEW 951), zie schuilen. De standaard-nhd. vorm luidt Scheune, dat uiteindelijk op dezelfde wortel teruggaat.
Literatuur: M. de Vaan (1999), 'The etymology of English shower', in: Die Sprache 41, 39-49


  naar boven