1.   litotes zn. 'stijlfiguur waarbij men door verkleining of ontkenning juist iets benadrukt'
categorie:
leenwoord
Nnl. litotes "verminderingh" [1654; Meijer].
Ontleend aan Grieks lītótēs 'eenvoud, soberheid', afleiding van lītós 'onversierd, eenvoudig, sober', afleiding van lís 'glad', verwant met leĩos 'id.', verdere etymologie onzeker, maar misschien horend bij dezelfde wortel pie. *lei- als lijm.
Fries: litotes


  naar boven