1.   hilariteit zn. 'uitbarsting van vrolijkheid'
categorie:
leenwoord
Vnnl. hilariteyt 'vrolijkheid' [1553; van den Werve].
Ontleend aan Frans hilarité 'rustige vreugde' [ilarité 13e eeuw; Rey], later vernauwd tot 'uitbarsting van vrolijkheid' [1820; Rey]. Ontleend aan Latijn hilaritās 'opgeruimdheid', afleiding van hilaris 'opgeruimd', ontleend aan Grieks hilarós 'vriendelijk, vrolijk', waarvan de verdere herkomst onduidelijk is. Misschien verwant met zalig (BDE).


  naar boven