1.   silicone zn. 'synthetische stof uit silicium'
Nnl. Siliconen zijn kunststoffen op basis van zand en olie [1948; Zierikzeesche Nieuwsbode].
Internationale scheikundige term, in het Nederlands in deze betekenis wrsch. overgenomen uit Engels silicone 'id.' [1906; WNT], gevormd bij silicon 'silicium' (bij Latijn silex 'kiezel', zie silicium) met het achtervoegsel -one 'op basis van'.
Fries: silikoane


  naar boven