1.   internaat zn. 'kostschool'
categorie:
leenwoord
Nnl. internaat 'kostschool, school met inwonende leerlingen' in internaten voor meisjes, die middelbaar onderwijs zullen genieten [1880; Groene Amsterdammer].
Ontleend aan Frans internat 'id.' [1820; Rey], afleiding van interne 'inwonende leerling' [1818; Rey], gebruik als zn. van interne 'inwonend', zie intern.


  naar boven