1.   bochel zn. 'bult, bultenaar'
categorie:
geleed woord
Vnnl. boechel 'kromme of hoge rug' [1599; Kil.]; nnl. bochel 'ronde verhevenheid' [1712; WNT], 'bultenaar' [1729; WNT].
Afleiding van de wortel van het werkwoord buigen (evenals beugel).
Nfri. bogchel 'bult' [1816; WFT], bochel, buchel 'bultenaar' [1869; WFT]; ode. bugle 'verhevenheid'; nzw. dial. buggla 'buil'; < pgm. *bugla-. Minder zeker is het verband met ohd. buhil (nhd. Büh(e)l 'bult, bochel, heuvel') en met on. bóla 'buil, bult, gezwel' < pgm. *buhla.
Wellicht horen pgm. *bugla en *buhla bij de wortel pie. *bheu- 'zwellen' (IEW 98), die echter slecht geattesteerd is (zie ook boon).
Vóór -l werden stemhebbende fricatieven stemloos en gegemineerd, zoals ook in richel naast regel en schoffel bij schuiven.
Fries: bochel,buchel


  naar boven