1.   schot 2 zn. 'het schieten'
categorie:
waarschijnlijk erfwoord
Mnl. sc(h)ot 'pijl' in eijnen halven dusint schotes 'een vijfhonderd pijlen' [1361-66; MNW], Eenen boghe ende eenre dozyne scots 'een boog en een dozijn pijlen' [1407-32; MNW], 'schietwerktuig' in verbod die grote scote '(hij) verbood de grote schietwerktuigen' [1285; VMNW; nnl. 'het schieten' [1809; Wdb. ND].
Ablautende vorm (nultrap) bij de wortel van het werkwoord schieten; zie ook scheut. Daarnaast in de betekenis 'pijl' onder invloed van mnl. schutte 'boogschutter' (zie schutter) ook wel mnl. schutte 'pijl' [1240; Bern.] en vaker sc(h)ut.
Mnd. schot 'projectiel; soort belasting'; ohd. scoz 'projectiel; loot', erd-scozza 'loot' (nhd. Schoss, Schössling 'loot'); ofri. skot 'schietwapen, belasting' (nfri. skot); oe. sceot, scot 'schietwapen; het schieten; soort belasting' (ne. shot); on. skot 'id.' (nzw. skott); < pgm. *skuta-. Daarnaast met voorvoegsel pgm. *gi-skuta- en *gi-skutja- 'schietwapen; projectiel', zie geschut. Zie ook schoot 1.
Fries: skot


  naar boven