1.   bassin zn. 'kom, bekken'
categorie:
leenwoord
Vnnl. bassin 'waterbekken' [1649-50; WNT sprong]; nnl. bassin 'waterkom' [1770; WNT water].
Ontleend aan Frans bassin, ouder bacin [ca. 1165; Rey] < Latijn bac(c)inum 'schaal, bekken'. Dit is wrsch. verwant met bak 1. Rechtstreeks aan het Latijn ontleend is bekken.
Fries: bassin


  naar boven