1.   tijdens vz. 'gedurende'
categorie:
geleed woord
Nnl. tijdens 'ten tijde van, gedurende' in tydens dat hy bewust is eenige dienst te moeten praesteeren 'terwijl hij weet dat hij een dienst moet draaien' [1801; Leeuwarder Courant], tydens de vyandelyke invasie in Noord-Holland [1802; Leeuwarder Courant], tijdens haar eerste arrivement hier te lande 'tijdens hun eerste aankomst in dit land' [1821; iWNT arrivement].
Afleiding van tijd naar het model van diverse andere voorzetsels op -ens, zoals jegens, luidens, namens, (be)nevens, nopens.
Fries: -


  naar boven