1.   ticket zn. 'kaartje'
categorie:
leenwoord
Nnl. ticket "briefje, stembriefje, lootje, kaartje, toegangsbewijs enz." [1847; Kramers], 'toegangskaartje' in Tickets van f 3 ... en van twaalf stuivers [1857; WNT geldig], in het Kurhaus ... hun ticket betaald [1895; Groene Amsterdammer], 'reisbiljet' [1886; Kramers].
Ontleend aan Engels ticket 'toegangskaartje' [1673; OED], eerder al 'klein documentje' [1528; OED]; dat woord is ontleend aan Frans étiquette 'papiertje met opschrift', zie etiket. In het BN is het woord ontleend aan het Frans, gezien de uitspraak (klemtoon op de laatste lettergreep) en het meervoud (ticketten)).
Fries: ticket


  naar boven