1.   signalement zn. 'beschrijving van persoonskenmerken'
categorie:
leenwoord
Nnl. signalement 'beschrijving van uiterlijke kenmerken' in wiens beschryving of Signalement ... overal aangeplakt is [1804; Leeuwarder Courant], 'karakteristiek, uiterlijke kenmerken' in namen, qualiteiten, signalementen enz. [1811; WNT].
Ontleend aan Frans signalement 'beschrijving van uiterlijke kenmerken ter herkenning' [1718; TLF], afleiding van signaler 'aangeven, signaleren' [1604; TLF], eerder seignaler 'doen opmerken, aanwijzen' [1572; TLF], dat zelf een afleiding is van signal 'teken, kenmerk', zie signaal.
Fries: sinjalemint


  naar boven