1.   schril bn. 'scherp van toon'
categorie:
klankwoord
Vnnl. schril 'scherp van toon' in den Nachtegael, ... Wiens tjilpend schril geluyt, Gelijck een orgel fluyt [ca. 1630; iWNT], naast de afleiding uytschrillen 'uitgillen' [1638; iWNT uits-]; nnl. schrille stemmen [1784; iWNT stem].
Een klanknabootsend woord.
Nnd. schrell 'scherp van toon, scherp van smaak'; vnhd. schrellen, schrillen 'scherp klinken; hard blaffen', nhd. schrill 'scherp van toon'; nfri. skril 'id.'; me. shrille 'id.' (ne. shrill). Met andere klinker daarnaast: vnhd. schralen 'scherp klinken'; oe. scrallettan 'luid schreeuwen'; nzw. skrälla 'luid klinken', nijsl. skrölta 'schreeuwen'.
Fries: skril


  naar boven