1.   liguster zn. 'geslacht van olijfachtige heesters (Ligustrum)'
categorie:
leenwoord
Vnnl. zoo moet ghy den ligustrum in ... looghe sieden 'dan moet u de liguster in loog koken' [1558; Piemontois, 188], overal klom de wilde liguster bij de boomen op [1677; Lichtveld 1980].
Ontleend aan Latijn ligustrum 'zekere heester', verdere herkomst onbekend, misschien afgeleid van de Latijnse naam Ligurēs (ev. Ligus) van een Keltische stam in Noordwest-Italië.
Literatuur: U.M. Lichtveld en J. Voorhoeve (1980), Suriname: Spiegel der vaderlandse kooplieden, Den Haag, 51
Fries: liguster, legister


  naar boven