1.   labiel bn. 'onstandvastig, niet stabiel'
categorie:
leenwoord
Vnnl. labil 'zwack' [1654; Meijer]; nnl. veranderlijk of wankelbaar (labiel) evenwigt [1869; De Jong], onstandvastig of labiel evenwicht [1885; WNT Aanv.], het uiterst labiele karakter [1935; WNT Aanv.].
Geleerde ontlening, onder meer in de natuurwetenschappen, sociologie en psychologie, aan Frans labile, ouder lable [13e eeuw; TLF], of aan Duits labil 'labiel' [19e eeuw; Pfeifer]. Deze woorden gaan terug op Laatlatijn lābilis 'glad, glibberig', afleiding van lābī 'wegglijden', verwant met slap.
Fries: labyl


  naar boven