1.   besluiten ww. 'beslissen; eindigen'
categorie:
geleed woord
Mnl. besluten 'besluiten, insluiten, toesluiten' [1240; Bern.], besluiten 'het eind vormen van' [ca. 1330; MNW]; vnnl. besluyt (3e pers. ev.) 'maakt de gevolgtrekking' [1569; WNT], de Romainen besloten ... (pret.) 'de Romeinen namen het besluit' [1642; WNT].
Afleiding met be- van het werkwoord sluiten. De betekenis 'beslissen' is ontstaan uit 'tot een einde, een afronding, een beslissing komen'.
Ohd. bisliozan (nhd. beschlie├čen).
Fries: beslute


  naar boven