1.   lood zn. 'metaal, scheikundig element (Pb)'
categorie:
waarschijnlijk substraatwoord
Mnl. eerst in de gelatiniseerde vorm lodus 'lood (het gewicht)' in .ii. sol. pro lodo '2 schellingen per lood' [1210; VMNW], dan loet 'lood, zeker metaal' [1240; Bern.], in lode 'in lood' [1287; VMNW].
Meestal wordt aangenomen, dat lood een vroege ontlening uit het Keltisch is, zie bijv. Oudiers lúaidhe 'lood'. Lood werd op het continent in Duitsland gewonnen, waar ook Kelten woonden. Zowel het Keltisch als het Germaans kan het woord eventueel uit een substraattaal hebben overgenomen.
Mnd. lōt; mhd. lōt 'lood' (nhd. Lot 'gewicht, dieplood'); oe. lead 'lood' (ne. lead); ofri. lād 'lood, gewicht' (nfri. lead 'lood'); < pgm. *lauda- 'lood'. Daarnaast de afleiding met -īn-: pgm. *laudīna- 'loden', waaruit nnl. loden 'van lood'.
Oudiers lúaidhe zou wijzen op Proto-Keltisch *loudiā- < *ploudiā- 'stromend (metaal)'; < pie. *plou-d-, afleiding van pie. *pleu- 'stromen' (IEW 837).
Fries: lead


  naar boven