1.   kampanje zn. 'verhoogd achterdek op oude schepen'
categorie:
leenwoord
Vnnl. campaenge 'verhoging of opbouw op het achterste gedeelte van een schip' [1517; MNHWS], de coye die jnde compaengne, ofte onder tverdeck staet 'de kooi (hier: slaapplaats van de stuurman) die zich in de achteropbouw of onder het dek bevindt' [1530; WNT], kompanje 'het bovenste dek op het achterschip' [1681; WNT].
Ontleend aan Middelfrans compagna, compagne 'opslagruimte voor levensmiddelen op een galei; kombuis' [1441; Jal], misschien via het veel later geattesteerde Italiaanse compagna 'provisiekamer' [1607; Battaglia] ontleend aan middeleeuws Latijn compania, afleiding van companium 'voorraad, etenswaren'. De overgang van o naar a vóór beklemtoonde lettergreep is kenmerkend voor Franse ontleningen in het Nederlands, zie bazuin.
De ontleende betekenis had betrekking op een gebruiksfunctie: 'kajuit, kombuis, provisiekamer op het achterschip'. Op de 16e-eeuwse zeeschepen bevonden deze zich op het hoog opgebouwde achterschip, zodat kampanje dat deel van het schip kon gaan aanduiden, onafhankelijk van de functie. Vervolgens betekende het woord nog uitsluitend het dek op dat achterschip.
Fries: kampanje


  naar boven