1.   aantal zn. 'onbepaalde hoeveelheid'
categorie:
leenwoord
Vnnl. Een seecker aental van Morgen Landts 'een zeker aantal morgen lands' [1634; WNT land], in grooten aentaele 'in groot aantal' [1666; WNT].
Ontleend aan Duits Anzahl 'aantal' (mhd. anzal 'aandeel, verhouding'; ook mnd. antal 'aantal, hoeveelheid'). Dit woord behoort bij het zn. Zahl 'getal', zie tal.
Het al in het Middelnederlands voorkomende zn. aentale 'aanspraak' [1292; CG I, 1817] houdt verband met het zn. taal.
Literatuur: Philippa 1987
Fries: antal


  naar boven