1.   zeventien telw. '17'
Mnl. seventien in zeuentiene himete lants '17 gemeten land' [1269; VMNW].
Samenstelling van de telwoorden zeven 1 en tien.
Fries: sant(s)jin


  naar boven