1.   vrolijk bn. 'opgewekt, blij'
Onl. frōlīko (bw.) 'vrolijk, opgewekt, blij' in Tho gieng petrus in the stat froliche 'toen ging Petrus opgewekt de stad in' [1151-1200; Reimbibel]; mnl. vrolijc 'vrolijk, opgewekt, blij' in vrolike her ne leite. umbe des turnis breite 'vrolijk leidde hij hem om de hele toren heen' [1201-25; VMNW], als vroilec en urolec [1240; Bern.].
Afleiding met het achtervoegsel -lijk van mnl. vro 'vrolijk, blij'.
Mnd. vrolik, vrölik; ohd. frawalīh, frōlīh (nhd. fröhlich); vne. frolic (ne. zn. frolic 'plezier, lolletje'). Ofri. frōlik is ontleend aan het mnl. of mnd.
Bij mnl. fro: os. frā-, frō- (mnd. vrō, in het nde. geleend als fro); ohd. frō (nhd. froh); ofri. frē, frō; alle 'blij, opgewekt, opgewonden, levendig, e.d.'; on. frár, frór 'snel, flink'; < pgm. *frawa-.
Pgm. *frawa- < pie. *prouo- kan, indien de oorspr. betekenis 'levendig, beweeglijk' is, afgeleid zijn van de wortel *preu- 'springen' (LIV 493) en is dan verwant met: Sanskrit právante 'zij springen' en misschien Russisch pryg 'sprong', prýgat' 'springen, huppen'. Zie ook vors. Verband met pie. *pro- 'vooraan' (Heidermanns 1993) lijkt vanwege de betekenis minder waarschijnlijk.
Fries: -


  naar boven