1.   abces zn. 'etterbuil'
categorie:
leenwoord
Vnnl. absces "ettergheswel" [1669; Meijer], nnl. abces, absces [1824; Weiland]. Eerder alleen als kunstwoord abscessus [1658; Meijer].
Ontleend aan Neolatijn abscessus 'id.', in klassiek Latijn 'het weggaan', bij het werkwoord abscēdere 'weggaan, zich verwijderen, zich afscheiden', gevormd uit ab- en cēdere 'gaan', zie antecedent; hiermee wordt verwezen naar de afscheiding van etter. De schrijfwijze abces is ontleend aan Frans abcès [1537].
Fries: abses


  naar boven