1.   landauer zn. 'soort rijtuig'
categorie:
leenwoord, geoniem
Nnl. landauer 'vierzitsrijtuig' [1832; Weiland].
Ontleend aan Duits Landauer 'vierzitsrijtuig met openklapbaar dak' [1723; Kluge], genoemd naar de Duitse plaatsnaam Landau, maar waarom en naar welke plaats precies, is onzeker. Wrsch. gaat het om Landau in der Pfalz. In 1702 bezocht keizer Joseph I vanuit Wenen deze plaats, die destijds in Franse handen was. De keizer zou zich met zijn gevolg hebben verplaatst in een groot aantal reiskoetsen van een bepaald type, dat sindsdien naar deze plaats landauer werd genoemd (Kluge); zie ook berline. Een andere verklaring is dat Landauer een verkorting is van Landauer Wagen, eigenlijk 'wagen die is gefabriceerd in Landau', omdat de eerste of beste landauers afkomstig waren uit Landau. Dit hoeft niet in tegenspraak te zijn met het verhaal van de keizer: wellicht ging men in de plaats Landau de reiskoetsen namaken waarmee de keizer in 1702 was aangekomen.
Fries: -


  naar boven