1.   slaag zn. 'klappen'
categorie:
verkorting,
Vnnl. Ghy behoordet te eeren in plaets van gheven slaech 'u zou het (dier) in ere moeten houden in plaats van het te slaan' [1612; iWNT verlemmen]; nnl. Had ik nimmer slaag te vreezen [1778; iWNT], om den ondeugenden man een duchtig pak slagen te geven [1807; iWNT pak I], je krijgt zoo met een een pak slaeg [1842; iWNT pak I].
Verkorting van het meervoud slagen van slag 'klap', met behoud van de collectieve betekenis.
slaags bw. 'in gevecht'. Vnnl. Alsoo sy met derthien Spaensche Oorloghs Schepen slaechs waren gheweest [1602; iWNT]. Oude genitief, verkort uit slages van slag in de betekenis 'gevecht'.
Fries: - ◆ slachs


  naar boven