1.   baccarat zn. 'kansspel met kaarten'
categorie:
leenwoord
Nnl. baccarat 'kansspel' [1886; Kramers].
Ontleend aan Frans baccara 'kansspel' [1851; Rey]. De verdere herkomst is onzeker. Een Arabische oorsprong, uit baqar 'vee', baqara 'koe', baqarāt 'koeien', is voorgesteld (vanwege de connotatie 'rijkdom' die met vee samenhangt, zie vee), evenals een Provençaalse herkomst, van baccarra 'helemaal niets', wat beter in de context van het kansspel past.
Frans baccara wordt zonder -t gespeld. De -t in het Nederlands is wellicht toegevoegd onder invloed van het geoniem baccarat 'kristal gemaakt in Baccarat' [1892; Dale]. In het Engels is de -t optioneel.


  naar boven