1.   virus zn. 'ziekteverwekker; schadelijk computerprogramma'
Vnnl. virus 'gifstof' [1663; WNT]; nnl. 'ziekteverwekker' [1914; WNT], ook overdrachtelijk in Als je in het systeem zit word je met het virus besmet [1980; Leeuwarder Courant], 'schadelijk computerprogramma' [1988; Burger].
In de oudste betekenissen ontleend aan Latijn vīrus 'gif'. In de betekenis 'schadelijk computerprogramma' ontleend aan Engels virus 'id.' [1972; OED].
Literatuur: R. Burger (1988), Computervirussen, Utrecht
Fries: firus


  naar boven