1.   aberratie zn. 'afwijking'
categorie:
leenwoord
Vnnl. aberratie "afdwaaling" [1658; Meijer], al eerder als werkwoord aberreren "afwijcken oft zeer dolen" [1577; Werve]; nnl. "afdwaling des lichts" [1853; WNT], 'gekheid' [1890; WNT].
Ontleend aan Frans aberration [1624] of rechtstreeks aan Latijn aberrātiō, van ab-errāre 'af-dwalen'.
Fries: aberraasje


  naar boven