1.   mekkeren ww. 'blèren (van geiten en schapen)'
categorie:
klankwoord
Nnl. mekkeren in 't mekkrend Ooi 'het mekkerende vrouwtjesschaap' [1782; WNT], ook mekken 'id.' in Het mekken van het schaepje [1804; WNT].
Klanknabootsend woord.
Vnhd. mecken 'mekkeren' (bij mhd. mecke 'geitenbok'), nhd. meckern 'id.; mopperen'.
Vergelijkbare vormen buiten het Germaans zijn bovendien Latijn miccīre 'mekkeren', Grieks mēkáesthai 'blaten', Sanskrit meká- 'bok'.
Fries: mekkerje


  naar boven